VILKÅR OG BETINGELSER

Velkommen til Lava Art AS. (org: 917148996).

Personvern
Les gjennom våre personvernregler som gjelder for ditt besøk på våre nettsider. Dine private data blir ikke gjort tilgjengelig for noen utenfor vårt selskap. Personlige opplysninger kan benyttes av oss så lenge du er aktiv kunde og etter at ditt kundeforhold er avsluttet. Din informasjon vil bli lagret inntil du velger å slette den selv, eller ber oss om å slette den. Anmodning om å slette alle dataene på din personlige konto kan rettes til support, [email protected].

Elektronisk kommunikasjon
Når du sender oss en e-post, kommuniserer du elektronisk. Du samtykker til også å motta kommunikasjon fra oss elektronisk. Vi benytter e-post i vår kommunikasjon. Du samtykker samtidig i at alle avtaler, varsler, formidlinger og annen kommunikasjon som vi sender elektronisk tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

Opphavsrett
Alt Lava Art AS-relatert innhold på våre nettsider, så som tekst, grafikk, logoer, knappe-ikoner, bilder, lydklipp, digitale nedlastinger, samling av data og programvare, er Lava Art AS eller våre samarbeidspartneres eiendom og er beskyttet av internasjonal lov om opphavsrett til åndsverk. Sammenstillingen av all Lava Art AS relatert innhold på våre nettsider eies av Lava Art AS eksklusivt og er beskyttet av internasjonal lov om opphavsrett til åndsverk. All programvare på våre nettsider eies av Lava Art AS eller våre leverandører av programvare og er beskyttet av internasjonal lov om opphavsrett til åndsverk.

Varemerker
Lava Art AS og andre Lava Art AS-relaterte merker som finnes på våre nettsider er varemerker eid av Lava Art AS eller våre underleverandører. Også annen Lava Art AS grafikk, logoer, sideoverskrifter, knappe-ikoner, skript og navn på tjenester er varemerker eller særpreg for Lava Art AS eller våre underleverandører. Lava Art AS sine varemerker og særpreg kan ikke benyttes i sammenheng med andre selskapers produkter eller tjenester slik at kunder kan misforstå hvem de handler hos. Lava Art AS sine varemerker og særpreg kan heller ikke benyttes slik at Lava Art AS på noen måte diskrediteres eller nedvurderes.

Fraskrivelser og begrensninger i ansvar
All bruk av Lava Art AS er på brukerens egen risiko. Hverken Lava Art AS, deres samarbeidspartnere, eller deres ledelse, ansatte, agenter, tredje-parts underleverandører, forhandlere, sponsorer, lisenshavere (samlet, «tilbyderne») eller liknende, garanterer at Lava Art AS’ nettside vil være feilfri eller helt uten nedetid; det gis heller ingen garantier til resultatet av å benytte Lava Art AS, eller til nøyaktighet, pålitelighet eller riktighet av innhold, den service eller de handelsvarer som tilbys gjennom Lava Art AS. Nettsiden tilbys av Lava Art AS på en «slik den er»- eller «slik den fremstår»-basis. Lava Art AS gir ingen løfter eller garantier, hverken eksplisitt eller implisitt, i forhold til nettsidens operasjonelle virkemåte, dens informasjon, innhold, materiell eller produkter som tilbys på nettsiden. Så langt aktuelle lover tillater det fraskriver Lava Art AS seg alt ansvar for garantier, eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, implisitte garantier knyttet til salgbarhet og egnethet for spesifikke formål. Lava Art AS vil ikke være ansvarlig for tap eller skade som oppstår ved frakt og varebehandling etter at varene er levert ut av varehuset. Lava Art AS vil ikke være ansvarlig for skade av noe slag som følge av bruk av denne nettsiden eller fra bruk av produkter kjøpt fra denne nettsiden, inkludert, men ikke begrenset til direkte, indirekte, tilfeldige, forsettlige skader og følgeskader. Ingen muntlig eller skriftlig informasjon gitt av Lava Art AS eller dets tilknyttede selskap, eller deres ledelse, ansatte, agenter, tredje-parts underleverandører og dets like, skal medføre garantiansvar eller juridisk ansvar; bruker må selv vurdere hvorvidt slik gitt informasjon eller råd kan eller bør følges.

Lava Art AS forbeholder seg retten til å endre enhver annonserte pris før en bestilling bekreftes. Alle produkter leveres med forbehold om at de er tilgjengelig fra lager, og produkter kan når som helst trekkes fra markedet. Dersom vi ikke er i stand til å oppfylle en bestilling, vil kunden bli tilbudt et alternativt produkt.

Leveranse
Normal behandlingstid fra vi mottar en bestilling til varen sendes fra oss er 24 timer eller første påfølgende arbeidsdag. Frakttiden kan variere, og kan sjekkes med det fraktfirmaet du har valgt. Som kunde må du påse at postkassen din er beskyttet mot hendelser som kan skade eller medføre at du ikke mottar varen. Når fraktfirmaet sender oss bekreftelse på at varen er levert, anser vi at du har mottatt varen personlig.

Betaling med kredittkort
Kredittkortet ditt belastes når du fullfører bestillingen. Den samme betalingsmåten benyttes for fremtidige abonnement. Dersom denne betalingsmåten ikke fungerer, kan vi velge å benytte andre betalingsmetoder for å oppfylle abonnementsavtalen.

Toll- og merverdiavgifter
Dersom det er aktuelt for deg, må du sjekke om det skal betales toll- og/eller merverdiavgift for varene du kjøper. Disse avgiftene er ikke inkludert i handlekurven din, kassen, kvitteringen eller i annen korrespondanse eller kvittering knyttet til kjøpet. Du må sørge for at alt av toll og avgifter blir betalt i henhold til de regler som gjelder for ditt land. Lava Art AS er ikke ansvarlig for krav om toll og avgifter knyttet til kjøp som er gjort på våre nettsider. Det vil heller ikke gis refusjon for disse.

Kontoen din
Enhver kontohaver kan registrere kontoen slik at man har tilgang til styringsfunksjoner som f.eks. å sjekke bestillingshistorikk eller å legge igjen produktomtaler. Slik tilgang krever passord. Brukeren har selv ansvar for å lage et sterkt passord, å holde passordet hemmelig og å bytte passord ved mistanke om at det er gjort kjent for en tredjepart.

Brukeren er ansvarlig for all aktivitet på sin brukerkonto og for å holde personlige opplysninger oppdaterte.

Ved bestilling av varer forsikrer du at den informasjonen du gir oss er sann og nøyaktig, at du er rettmessig bruker av kreditt- eller betalingskort som benyttes ved bestilling, og at det er tilstrekkelig dekning til å betale for varene.

Lava Art AS forbeholder seg retten til å nekte service, avslutte kontoen, fjerne eller forandre på dens innhold eller å kansellere bestillinger dersom det anses nødvendig.

Vurderinger og omtaler
Kunder som har bestilt varer minst en gang og som har registrert kontoen sin slik at de har tilgang til styringsfunksjoner på nettsiden, har anledning til å laste opp produktomtaler og -vurderinger på nettsidene.

Lava Art forbeholder seg retten til å avvise, endre eller fjerne innhold dersom det anses nødvendig.

Brukere som bidrar med innhold til nettsidene gir Lava Art AS ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, avgiftsfri og ubegrenset underlisensierbar og overførbar rett til å benytte, kopiere, tilpasse, publisere, oversette, videreutvikle, distribuere og vise slikt innhold i hele verden og i ethvert medieformat.

Brukeren garanterer at den alene er forfatter, eier og rettighetshaver til innholdet som deles på nettsidene, at innholdet er korrekt, og at brukeren frivillig fraskriver seg alle moralske rettigheter til innholdet.

Videre forplikter brukeren seg til ikke å dele innhold som man vet er usant, unøyaktig eller misvisende; eller å bryte en tredjeparts opphavsrett, patent, varemerke, forretningshemmelighet eller andre eierrettigheter, eller rettigheter knyttet til publisitet eller personvern; innhold som kan virke ærekrenkende, nedvurderende eller hatefulle; innhold som tredjepart har betalt for.

Brukeren samtykker til å holde Lava Art AS skadesløs og harmløs til ethvert krav, pålegg eller skade påført Lava Art AS av en tredjepart som følge av innhold eller materiale som brukeren har delt.

Angrerett ved kansellering og tilbakelevering av varer
Kunder kan trekke seg fra en abonnementsavtale og benytte angreretten, uten å oppgi grunn, innen 14 dager etter at kunden har mottatt produktet. Det er ikke angrerett på øvrige pakker i faste forsendelser. Ved benyttelse av angreretten må deen første forsendelsen må returneres uåpnet og med intakt forsegling. Dersom forseglingen er brutt, mister du retten til å levere tilbake varene, men abonnementet stoppes likevel.

Kunder som benytter seg av retten til å avbestille et abonnement eller angrerretten må sende beskjed om dette til Lava Art AS via support e-post. Angreretten må fremsettes klart og tydelig å vi anbefaler at angreretten informeres pr. epost ([email protected]).

Dersom vilkårene for kanselleringsretten er oppfylt, er leverandører pliktig til å returnere alle faktiske kostnader betalt av kunden. Fraktkostnader for retur av varer må imidlertid dekkes av kunden. Kunden er ansvarlig for tap eller skade på den returnerte varen, ved slikt tap eller skade har Lava Art AS full rett til å la dette komme til fradrag helt eller delvis på det refunderte beløpet. For returer av pakker som er sendt til oss vil det tilkomme 99kr. i tilleggsporto.

For å se angrerettskjema klikk her

Prisendringer
Vi forbeholder oss retten til å justere priser i abonnementsperioden.

Endringer i kunderelasjon
Alle endringer I kunderelasjonen som er relevante for å oppfylle forpliktelsene i kontrakten, herunder endringer av adresse, postadresse, e-post og telefonnummer, skal varsles Lava Art AS umiddelbart.

Produktbeskrivelse
Lava Art AS og tilknyttede selskap prøver å være så nøyaktig som mulig I vår produktbeskrivelse. Lava Art AS gir imidlertid ingen garantier for at produktbeskrivelsene eller annet innhold på disse nettsidene er korrekte, utfyllende, pålitelig, oppdatert eller feifrie. 

Fakturaavgift
For kjøp som ikke gjennomføres med bruk av kredittkort vil en separat faktura bli skrevet og sendt til den registrerte forsendelsesadressen. Det vil bli belastet en fakturaavgift på 20kr per faktura. Ved vareforsendelser i forbindelse med bytte vil en ny faktura bli skrevet og sendt til registrert forsendelsesadresse. Også da vil det bli belastet en ekstra fakturaavgift på 20kr per faktura.

Klager
Klager må sendes uten unødig opphold og ikke senere enn 2 måneder etter at varen er mottatt. Årsaken til klagen må beskrives. Klager som skyldes allergiske reaksjoner fra produktet er kundens ansvar og vil ikke tas til følge. Det forutsettes at kunden kjenner til eventuelle allergier før en vare bestilles.

Videresalg av produktene våre
Videresalg og distribusjon av produktene våre uten tillatelsen vår er strengt forbudt. Brudd på dette vilkåret vil bli påtalt i domstolen.

Lovanvendelse
Denne nettsiden er laget og kontrolleres av Lava Art AS i Norge. Ansvarsfraskrivelser, vilkår og betingelser gitt her følger Norges lover. Lava Art AS forbeholder seg retten til når som helst å gjøre forandringer på nettsidene og de tilhørende ansvarsfraskrivelser, vilkår og betingelser. I tilfelle en rettstvist knyttet til kjøp gjennom eller bruk av Lava Art AS samtykker bruker herved ugjenkallelig og ubetinget å fraskrive seg innvendinger til valg av norsk rettssal, og samtykker til å ikke påberope eller hevde i en norsk rettssal at slik rettstvist er brakt inn i upassende forum.

Retningslinjer for nettside, modifikasjoner og ugyldighet
Sett deg inn i våre andre retningslinjer, inkludert under Kundeservice på nettsiden vår. Disse er også styrende for besøket ditt hos Lava Art AS. Vi forbeholder oss retten til når som helst å gjøre endringer på nettsidene, prisene og retningslinjene våre samt disse Vilkår og Betingelser. Dersom en eller flere vilkår og betingelser beskrevet her blir ugyldiggjort, annullert eller ikke kan håndheves, skal disse anses som ugyldige og ubrukbare i lovens videste forstand, og skal ikke påvirke gyldigheten eller muligheten for håndhevelse av de resterende Vilkår og betingelser.

Feil og unnlatelser
Vi har ikke ansvar for typografiske feil eller unøyaktigheter slik de fremkommer på disse nettsidene. Informasjon, priser og rabatter kan endres uten varsel.

Styrende språk
Lava Art AS’ vilkår og betingelser ble opprinnelig skrevet på norsk og oversatt til følgende lands språk (Sweden/Denmark/Finland/UK/Germany/Austria/USA). Alle oversatte versjoner av Lava Art AS sine vilkår og betingelser anses å være like autentiske. Hvis det imidlertid oppstår avvik mellom oversatte versjoner, skal den norske versjonen representere det Styrende språk og være retningsgivende i enhver rettslig prosess. 

Opplysning om klagemuligheter
Hvis du vil klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi en klage til:
Forbrukerrådet
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo

Du kan klage til Forbrukerrådet via www.forbrukerradet.no

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.
Klagen inngis her – http://ec.europa.eu/odr