AVTALSVILLKOR

Välkommen till Lava Art AS. (Org: 917148996).

Integritet
Vänligen se över vår Integritetspolicy, som också reglerar ditt besök hos Lava Art AS för att förstå våra metoder. Vi ger inte din information till någon utanför vårt företag. Din personliga information kan användas så länge du är en aktiv kund hos oss och även efter att din kundrelation har avslutats. Din information lagras tills du själv väljer att radera den eller begär att den raderas. För att begära avlägsning av all personlig kontoinformation, vänligen kontaktatjänst på: [email protected].

Elektroniskt kommunikation
När du skickar e-post till oss, kommunicerar du med oss ​​elektroniskt. Du samtycker till att ta emot kommunikation från oss elektroniskt. Vi kommer att kommunicera med dig via e-post. Du godkänner att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, uppfyller alla lagliga krav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig.

Upphovsrätt
All Lava Art AS relaterat innehåll som ingår på denna webbplats, till exempel text, grafik, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, digitala nedladdningar, datasamlingar och programvara, är Lava Art AS eller dess innehållsleverantörs ägodelar och skyddad av internationella upphovsrättslagar. Sammanställningen av all Lava Art AS relaterat innehåll på denna webbplats är Lava Art AS exklusiva egendom och skyddas av internationella upphovsrättslagar. All sotfware som används på denna webbplats är Lava Arts eller deras mjukvaruleverantörers egendom och skyddas av internationella upphovsrättslagar.

Varumärken
Lava Art AS och andra Lava Art AS relaterade märken som anges på vår webbplats är varumärken som tillhör Lava Art AS eller dess dotterbolag, och andra Lava Art AS-grafik, logotyper, sidhuvuden, knappikoner, skript och servicenamn är varumärken eller trade-dress av Lava Art AS eller dess dotterbolag. Lava Art ASs varumärken och trade-dress får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst som inte är Lava Art AS, på något sätt som kan orsaka förvirring bland kunder eller på något sätt som skingrar eller diskrediterar Lava Art AS.

Ansvarsfriskrivning och ansvarsbegränsning
Samtycker uttryckligen till att användningen av Lava Art AS är på Användarens enda risk. Varken Lava Art AS, eller dess dotterbolag, eller någon av deras tjänstemän, direktörer eller anställda, agenter, leverantörer av tredje parts innehåll, köpmän, sponsorer, licensgivare (kollektivt, ”Leverantörer”) eller liknande, garanterar att Lava Art AS kommer att vara oavbruten eller felfri, och heller inte några garantier för de resultat som kan erhållas från användningen av Lava Art AS eller om noggrannhet , tillförlitlighet eller spridning av något informationsinnehåll, tjänster eller varor tillhandahållna via Lava Art AS. Denna webbplats tillhandahålls av Lava Art AS på en så ”tillgänglig” och ”tillgänglig” basis. Lava Art AS ger inga garantier av något slag, uttryckligen eller underförstått, om webbplatsens funktion, informationen, innehållet, materialet eller produkterna som ingår på denna webbplats. I den fulla utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, frånsäger sig Lava Art AS alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier av säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte. Lava Art AS ansvarar inte för förluster eller skador som uppstår vid leverans och hantering av varor efter att de har skickats från lageret. Lava Art AS ansvarar inte för några skador av något slag som uppstår på grund av användningen av denna webbplats eller från produkter som köpts från denna webbplats, inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta, oavsiktliga, straffande och följdskador. Ingen muntlig rådgivning eller skriftlig information från Lava Art AS eller dess dotterbolag eller någon av deras tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, leverantörer eller liknande ska skapa en garanti eller laglig skyldighet. Inte heller ska användaren förlita sig på sådan information eller rådgivning.

Lava Art AS förbehåller sig rätten att ändra eventuellt annonserat pris innan du accepterar en beställning. Alla produkter är föremål för tillgänglighet och kan återkallas när som helst. Om vi ​​inte kan uppfylla din beställning kommer du att bli erbjuden en alternativ produkt.

Leverans
Normal hanteringstid från det att vi tar emot beställningen fram tills den skickas från oss, är 24 timmar eller den första möjliga arbetsdagen. Frakttiden kan variera och kan konsulteras med fraktföretaget efter eget val. Du som kund måste se till att brevlådan är skyddad mot eventuella händelser som kan skada eller hindra dig från att ta emot din produkt. När fraktföretaget har bekräftat att paketet har levererats anses ditt paket ha tagits emot av dig.

Debitering av kreditkort
Ditt kreditkort kommer att debiteras när du avslutar köpet. Samma betalningsmetod kommer att användas för framtida köp. Om den använda betalningsmetoden inte fungerar, kan en annan betalningsmetod användas enligt vårt godtycke för att överenskommelsen ska fullföljas.

Tullavgifter och moms
Om det är tillämpligt för dig, måste du kolla dina tullavgifter och moms, detta kommer inte att anges på den totalasumman, kassan, kvittot eller någon korrespondens eller inköpsbevis. Du måste se till att alla avgifter och moms betalas i enlighet med ditt lands föreskrifter. Lava Art AS ansvarar inte för några skyldigheter eller fordringar på några inköp från vår sida. Återbetalning av moms kommer inte att tillhandahållas.

Ditt konto
Varje kontoinnehavare har möjlighet att registrera sitt konto för att få tillgång till kontohanteringsfunktioner som att kontrollera orderhistorik eller lämna produktrecensioner. Åtkomst till dessa funktioner kräver ett lösenord. Det är användarens ansvar att skapa ett starkt lösenord, behålla sitt lösenord konfidentiellt och ändra sitt lösenord om de anser att det har blivit avslöjat för en tredje part

Användaren ansvarar för alla handlingar på användarens konto och för att behålla sin personliga information korrekt.

När du gör en beställning åtar du dig att alla uppgifter du ger oss är sanna och korrekt, att du är auktoriserad användare av det kredit eller betalkort som används för att göra din beställning och att det finns tillräckliga tillgångar för att täcka kostnaden för varan.

Lava Art AS förbehåller sig rätten att vägra service, avsluta konton, ta bort eller redigera innehåll , eller avbryta beställningar efter eget gottfinnande.

Betyg och omdömen
Kunderna är berättigade att lämna in en produktbedömning och granska för visning på webbplatsen förutsatt att de har fått en levererad order och har registrerat sitt konto för att komma åt kontohanteringsfunktionerna på denna webbplats.

Lava Art AS förbehåller sig rätten att avvisa, redigera eller ta bort innehåll enligt vår diskretion.

Användare som lämnar in innehållsbidrag tillåter Lava Art AS: oåterkalleliga, icke-exklusiva, royaltyfria och fullständigt underlicensierbara och överlåtbara rättigheter att använda, kopiera, anpassa, publicera, översätta, skapa derivatverk från, distribuera och visa sådant innehåll över hela världen i vilket medieformat som helst.

Användaren representerar att hen är den enda författaren, ägaren eller kontrollerar alla rättigheter till innehållet som lämnats. Att innehållet som lämnats är korrekt och att alla ”moraliska rättigheter” i sådant innehåll har avståtts från frivilligt.

Dessutom förbinder användaren att inte lämna in innehåll som är känt som falskt, felaktigt eller vilseledande, bryta mot tredje parts upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan proprietär rättighet eller rättigheter för publicitet eller integritet som kan anses vara ärekränkande, kränkande eller hatfullt; vilket innehåll som kompensation beviljades av någon tredje part.

Användaren samtycker till att ersätta och hålla Lava Art AS skadelös från alla fordringar, krav och skador som en tredje part ålägger Lava Art AS som uppstår till följd av innehåll och material som tillhandahållits av användaren.

Ångerrätt och retur av produkt
Kunder kan dra sig ur ett prenumerationsavtal och utöva sin ångerrätt, utan att ange skäl, inom 14 dagar efter det att kunden mottog produkten. Efter att ångerrätten har använts och ett tydligt meddelande har skickats till oss har du 14 dagar på dig att returnera varan. Vi rekommenderar att du skickar artikeln tillbaka med spårpost. Det första paketet måste returneras oöppnat och förseglingen får inte brytas. Om förseglingen är bruten, förlorar du rätten att returnera produkten, dock kommer abonnemanget kommer att avslutas. Det finns ingen ångerrätt för andra paket i prenumerationen. Avvisad betalningsmetod eller osamlat paket betraktas inte som en annullering av prenumerationen. 

Konsumenter måste meddela Lava Art AS via kundtjänst e-post om rätten att säga upp abonnemang av produkten används. Rätten att överklaga måste ges på ett entydigt sätt, så vi rekommenderar att skicka in anmälningsrätten via e-post([email protected]).

Om villkoren för ångerrätten är uppfyllda, måste tjänsteleverantörer returnera alla faktiska kostnader som debiteras konsumenten. Fraktkostnader för retur måste emellertid betalas av konsumenten. Kunden är ansvarig för förlust eller skada på den returnerade produkten, om den är skadad eller förlorad har Lava Art AS full rätt att dra av hela eller delar av återbetalningsbeloppet. För retur av paket som er skickat till oss läggs det till 149kr. i extra porto och returavgift.

Prisreglering
Vi förbehåller oss rätten att göra prisjusteringar under abonnemangsperioden.

Ändringar i kundförhållande
Eventuella förändringar i kundens förhållande som är relevanta för att avtalsförpliktelserna uppfylls, inklusive ändringar (adress, postadress, e-postadress och telefonnummer) måste rapporteras till Lava Art AS omedelbart .

Produktbeskrivning
Lava Art AS och dess dotterbolag försöker vara så exakta som möjligt. Lava Art AS garanterar emellertid inte att produktbeskrivningar eller annat innehåll på denna webbplats är korrekt, fullständigt, pålitligt, aktuellt eller felfritt.’

Reklamationer
Vid en reklamation måste meddelandet lämnas utan onödigt dröjsmål och senast 2 månader från mottagandet av varan. Reklamationen måste beskriva klagomålets typ. Klagomål baserade på allergiska utbrott eller allergier mot produkten kommer att vila på kunden och inte vara bra som ett klagomål. Det ska anses att kunden måste veta vad kunden är allergisk mot före beställning.

Återförsäljning av våra produkter
Distribuering av vår produkt utan vårt tillstånd är strikt olagligt. Alla överträdelser av denna villkorsbestämmelse kommer att gå till domstol.

Tillämplig lag
Denna webbplats är skapad och kontrollerad av Lava Art AS i Norge. Som sådan kommer norska lagar att reglera dessa ansvarsfrister och villkor, utan att tillämpa några principer om lagkonflikter. Lava Art AS förbehåller sig rätten att ändra sin webbplats och dess ansvarsfrister och köpvillkor när som helst. Användaren medger härmed oåterkalleligt och ovillkorligt att underkasta sig domstolens exklusiva behörighet för eventuella rättstvister som uppstår på grund av eller i samband med användning eller köp som gjorts genom Lava Art AS (och förbinder sig att inte påbörja några rättstvister som hör samman med dessa utom för sådana domstolar), avstår från invändning mot lokaliseringen av platsen för sådana tvister i norska domstolarna och instämmer i att inte åberopa eller hävda i någon norsk domstol att sådana tvister som väckts där har förts in i ett olämpligt forum.

Webbplatspolicy, Ändringar och Bestämmelsers ogiltighet
Läs gärna igenom våra övriga policyer, allt finns under Kundtjänst, publicerat på den här webbplatsen. Dessa policyer styr också ditt besök på Lava Art AS. Vi förbehåller oss rätten att ändra på vår webbplats, priser, policyer och dessa användarvillkor när som helst. Om någon av dessa villkor skulle anses vara ogiltiga, utan laga kraft eller av någon anledning oförverklig, skall detta villkor anses vara avskiljbart och fungerande i den utsträckning som tillåts enligt lagen, och ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av något återstående villkor.

Fel och underlåtelser
Vi är inte ansvariga för några typfel eller felaktigheter som anges på denna webbplats. Informationen, priserna och rabatterna som anges här kan ändras utan varsel.

Styrande språk
Lava Arts villkor utarbetades ursprungligen på norska och har översatts till 7 språk (
Sweden/Denmark/Finland/UK/Germany/Austria/USA) Alla översatta versioner av Lava Arts köpvillkor anses vara lika tillförlitliga. Dock, i händelse av eventuella avvikelser mellan översatta versioner ska den norska versionen agera som styrande språk och råda i rättsliga frågor.

Information om klagomål
Om du vill klaga på en produkt eller tjänst som köpts från oss kan du lämna in ett klagomål till:
Konsumentverket

Du kan överklaga till konsumentrådet via www.konsumentverket.se

Europeiska kommissionens klagomålsportal kan också användas om du vill lämna in ett klagomål. Detta är särskilt relevant om du är konsument bosatt i ett annat EU-land.
Klagomålet lämnas här – http://ec.europa.eu/odr