Beleid ter bescherming van de privacy

LAVA ART AS beschermt jouw persoonlijke integriteit. Het vertrouwen van onze bezoekers en klanten is onze meest waardevolle bezit en LAVA ART AS voegt daarom dit Beleid ter bescherming van de privacy toe, dat is opgesteld in overeenstemming met de vereisten van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, als uitgangspunt voor de onderneming. Het Beleid ter bescherming van de privacy legt uit hoe LAVA ART AS jouw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt. Het beleid beschrijft ook jouw rechten bij LAVA ART AS en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. Als je vragen hebt over dit Beleid ter bescherming van de privacy of over de behandeling van jouw persoonlijke gegevens, kun je contact opnemen met LAVA ART AS. Het is belangrijk dat je jezelf vertrouwd maakt met het Beleid ter bescherming van de privacy en het begrijpt en weet hoe je invloed kunt uitoefenen op het gebruik van jouw persoonlijke gegevens.

Dit Beleid ter bescherming van de privacy is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via de website van LAVA ART AS: (Lavaart.com). Naast dit beleid zijn er ook voorwaarden van toepassing als je aankopen doet bij Lavaart.com.

Wie is verantwoordelijk voor jouw persoonlijke gegevens? 

LAVA ART AS Reg. No. 917148996 (LAVA ART AS) met het adres C/o Aktuelt Regnskap AS, Baseveien 15, 6531 Averøy, Noorwegen is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens.

Welke persoonlijke informatie verwerkt LAVA ART AS?

Persoonlijke gegevens die je zelf verstrekt aan LAVA ART AS zoals: Je kunt LAVA ART AS op verschillende manieren informatie over jezelf geven, door bijvoorbeeld aankopen te doen in één van onze winkels, door Lavaart.com te bezoeken of daar aankopen te doen, of door informatie die is verkregen door de klantenservice van LAVA ART AS.

 • Persoonsgegevens en contactgegevens zoals naam, geboortedatum, geslacht, factuur- en leveringsadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer,

 • account- en betaalgegevens (echter geen kaartnummers en geen CVC-codes), factuurgegevens, enz.

De persoonlijke informatie die LAVA ART AS vergaart over jou: Wanneer je gebruik maakt van de diensten van LAVA ART AS, zoals door in één van de LAVA ART AS winkels te kopen, door de website Lavaart.com te bezoeken of er te winkelen of wanneer je contact opneemt met de klantenservice van LAVA ART AS.

Naam, geboortedatum, factuur- en bezorgadres, e-mailadres, mobiel telefoonnummer, enz.;

 • Informatie over goederen en/of diensten waar je belangstelling voor hebt getoond op de Lavaart.com website, door er naar te zoeken en erop te klikken;

 • Informatie wanneer een e-mail van LAVA ART AS wordt geopend en je op dingen klikt in het e-mailbericht;

 • Je bestellingen en je aankoopgeschiedenis, als een klant, lid of bezoeker;

 • Gesprekken, e-mail, chatfuncties of contact via social media met de klantenservice van LAVA ART AS;

 • Informatie over jouw gebruik van de diensten van LAVA ART AS, zoals pagina responstijd, download fouten en hoe de service geopend en verlaten wordt;

 • Resultaten van klanttevredenheid of vragenlijsten voor;

 • Apparaatgegevens zoals IP-adres, taalinstellingen, geografische informatie en browserinstellingen

Persoonlijke informatie die LAVA ART AS verzamelt van derden: In sommige gevallen maakt LAVA ART AS gebruik van informatie van andere bronnen, zoals updates van adresgegevens van externe adressenleveranciers. En daarnaast reclamenetwerken, meetinstrumenten of derden die ons helpen (of wij hen) om gedrag en voorkeuren te begrijpen. Een voorbeeld hiervan is dat een adverteerder LAVA ART AS van informatie kan voorzien over wat er gebeurde na een klik op een advertentie, zodat LAVA ART AS de effectiviteit kan meten van zulke advertenties en ze relevanter kan maken voor jou als klant.

Het doel en de juridische grondslag voor de verwerking van gevoelige persoonsgegevens

LAVA ART AS verwerkt persoonsgegevens over jou om de overeenkomst met jou in te vullen of de taken uit te voeren volgens jouw wensen alvorens een overeenkomst aan te gaan:

 • Om jouw identiteit en je persoonsgegevens en contactgegevens te bevestigen;

 • Om je bestelling en je klantrelaties te beheren, bijv. om je te voorzien van informatie, producten en diensten van LAVA ART AS;

 • Om algemene aanbiedingen en direct marketing acties te kunnen versturen volgens de voorwaarden van de LAVA ART AS Club;

 • Om je een persoonlijke en relevante ervaring en aantrekkelijke aanbiedingen en relevante mededelingen te kunnen bieden volgens de voorwaarden van het lidmaatschap van de LAVA ART AS Club;

 • Om analyses uit te voeren van gegevens om LAVA ART AS te verbeteren.

LAVA ART AS verwerkt persoonsgegevens over jou conform de volgende wettelijke verplichtingen:

 • Om te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving en wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld op het gebied van boekhouding, productaansprakelijkheid, wetgeving inzake consumentenbescherming en de vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens in IT-systemen);

 • Om misbruik te voorkomen zoals fraude en identiteitsdiefstal.

LAVA ART AS verwerkt persoonlijke informatie over jou op basis van een interessebeoordeling voor de volgende doeleinden:

 • Om aanbiedingen te plaatsen en direct marketing acties uit te voeren, zowel in het algemeen als persoonlijk;

 • Voor klant- en marktanalyses, en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren;

 • Je klantenservice en hulp te bieden die je nodig hebt met betrekking tot onze diensten;

 • Om partities te beheren en mogelijk te maken bij wedstrijden en evenementen;

 • Om de diensten en producten van het bedrijf en een systeem voor de klantgroep in het algemeen te kunnen evalueren, ontwikkelen en verbeteren; alsmede

 • Om te voorkomen dat misbruik wordt gemaakt van de service, om illegale aanmeldingen te voorkomen en om misdrijven tegen het bedrijf te voorkomen en te rapporteren.

De legitieme interesse van LAVA ART AS of een derde partij om persoonsgegevens over jou te verwerken op basis van getoonde interesse, is om jou een betere klantervaring te kunnen bieden en op verschillende manieren diensten te kunnen verlenen, zoals aangepaste aanbiedingen en communicatie. Daarnaast zal het LAVA ART AS in staat stellen om te analyseren hoe de diensten worden gebruikt zodat verbeteringen doorgevoerd kunnen worden voor jou als klant. Bovendien is de veiligheid een legitiem belang voor LAVA ART AS.

LAVA ART AS verwerkt ook jouw persoonsgegevens om jouw identiteit te kunnen beschermen en het lidmaatschapsregister met jouw postadres bij te werken. Het gebruik van persoonlijke informatie voor identiteitsbescherming is de enige garantie dat kostbaarheden zoals bonuscheques niet in verkeerde handen terechtkomen en worden gebruikt door de juiste persoon.

Als je geen persoonlijke informatie verstrekt aan LAVA ART AS, hebben wij niet de mogelijkheden om onze overeenkomst met jou uit te voeren, of aan eventuele verplichtingen te voldoen die LAVA ART AS naar jou toe heeft.

Wie heeft er toegang tot jouw persoonlijke informatie? 

LAVA ART AS kan op de volgende manieren jouw persoonlijke gegevens openbaren aan of delen met geselecteerde derden. We nemen redelijke technische, organisatorische en juridische veiligheidsmaatregelen conform de geldende gegevensbeschermingswetgeving om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke informatie op een veilige manier wordt verwerkt wanneer jouw persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan of gedeeld met derden.

Systeembeheerders voor een CRM-systeem en taakbeheer. Om gegevens van LAVA ART AS en persoonlijke gegevens te verwerken die nodig zijn om de klantrelatie te beheren en klanten te bereiken met LAVA ART AS aanbiedingen.

Leveranciers van adresgegevens, drukwerk en verspreiding. LAVA ART AS maakt gebruik van externe leveranciers voor het automatisch verwerken en bijwerken van jouw adresgegevens. Leveranciers die worden gebruikt zijn commerciële drukkers en verspreiders.

Aangesloten bedrijven die betalingen verwerken. Om de betalingen te verwerken die ontvangen worden van klanten van LAVA ART AS, worden leveranciers gebruikt om ervoor te zorgen dat de betalingen snel en veilig verlopen.

Bij verkoop. LAVA ART AS kan jouw gegevens delen met derden:

 • In situaties waarbij LAVA ART AS bedrijven of diensten verkoopt of aankoopt, kan LAVA ART AS jouw persoonlijke informatie bekendmaken aan een potentiële verkoper of koper van zo’n bedrijf of dienst.

 • Als LAVA ART AS of een aanzienlijk deel van LAVA ART AS als bedrijf wordt overgenomen door een derde partij, kan jouw persoonlijke informatie worden gedeeld.

Wat LAVA ART AS niet zal doen met jouw persoonlijke gegevens: LAVA ART AS zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen zonder jouw toestemming.

Hoe verwerkt LAVA ART AS jouw persoonlijke informatie?

LAVA ART AS en haar leveranciers en partners zullen in de regel jouw persoonlijke gegevens binnen de EU/EER verwerken. Jouw persoonlijke gegevens zullen niet worden verwerkt buiten de EU/EER, tenzij een besluit is genomen door de Europese Commissie dat de derde landen in kwestie voldoen aan een adequaat beschermingsniveau of voldoende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen om ervoor te zorgen dat jouw rechten beschermd worden.

Hoe lang verwerkt LAVA ART AS jouw persoonlijke informatie?

LAVA ART AS verwerkt jouw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om onze contractuele verplichtingen jegens jou uit te voeren en zolang als nodig is in verband met een wettelijke bewaarperiode. Als LAVA ART AS jouw gegevens verwerkt voor andere doeleinden dan onze contractuele verplichtingen (bv. om te voldoen aan de voorwaarden voor wetgeving inzake boekhouding of consumentenbescherming), wordt dat alleen gedaan als dat nodig is voor het respectievelijke doel. In die gevallen waarbij LAVA ART AS jouw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een ‘interesse-uitwisseling’ heb je het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving, heeft LAVA ART AS het recht om enige tijd na jouw aankoop of nadat de overeenkomst tussen ons is beëindigd, jouw contactgegevens te bewaren voor direct marketing doeleinden. Hoe lang die tijd is hangt af van wat is bepaald in de overeenkomst. LAVA ART AS kan jouw contactgegevens derhalve opslaan om je direct marketing aanbiedingen te sturen in de huidige periode in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacywetgeving, marketing wetgeving en praktijk.

Indien jij toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van direct marketing, zal LAVA ART AS jouw persoonlijke informatie die is geregistreerd voor direct marketing verwerken totdat je opzegt of aan LAVA ART AS aangeeft dat je de direct marketing niet meer wenst te ontvangen. Je kunt dit doen door contact op te nemen met onze klantenservice via [email protected]

Wij kunnen jouw persoonlijke gegevens langer dan de hierboven gespecificeerd periode bewaren voor zover LAVA ART AS daartoe de plicht heeft volgens de wettelijke voorschriften of overheidsbesluiten.

Hoe beschermt LAVA ART AS jouw persoonlijke informatie?

LAVA ART AS neemt die technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen, die nodig zijn volgens de wet, om ervoor te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet worden gemanipuleerd, kwijt raken of worden vernietigd, of dat onbevoegden er toegang tot hebben. Onze veiligheidsmaatregelen veranderen in lijn met de ontwikkeling en verbetering van de technologie.

Jouw rechten

Volgens de huidige privacywetgeving heb je het recht op toegang tot de informatie die LAVA ART AS over jou verwerkt. Een voorbeeld van dergelijke informatie is welke categorieën en welke specifieke persoonlijke informatie LAVA ART AS verwerkt en voor welk doel LAVA ART AS deze persoonsgegevens gebruikt. Je hebt ook het recht om correctie van onjuiste persoonsgegevens te eisen.

Je hebt het recht op een verzoek tot verwijdering of beperking van jouw persoonlijke gegevens, en kunt bezwaar maken tegen LAVA ART AS over de behandeling van jouw persoonlijke gegevens. Deze rechten zijn echter niet absoluut: voorbeelden van uitzonderingen op het recht op verwijdering doen zich voor in gevallen waar persoonlijke informatie is vereist voor naleving van doelstellingen, of als er een wettelijke verplichting is dat LAVA ART AS moet zorgdragen voor deze persoonlijke gegevens. Als LAVA ART AS wil doorgaan met de verwerking van informatie na een bezwaar, moet LAVA ART AS documenteren dat hun rechtmatige belangen zwaarder wegen dan jouw belang om de gegevens niet te verwerken.

Daarnaast heb je in sommige gevallen het recht om over de persoonlijke informatie die je hebt verschaft aan LAVA ART AS te beschikken in een gestructureerd, universeel gebruikt en machine-leesbaar formaat. Je zou ook het recht hebben om dit aan een andere verwerkingscontroller over te dragen.

Je hebt ook het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw algemene persoonsgegevens en persoonlijk aangepaste direct marketing en klantanalyse.

Alle communicatie en alle maatregelen die LAVA ART AS treft met betrekking tot jouw rechten zullen kosteloos worden uitgevoerd. Bij duidelijk onterechte of onredelijke claims behoudt LAVA ART AS zich het recht voor om ofwel een redelijke vergoeding te vragen voor de administratieve kosten van het verstrekken van de informatie, ofwel de noodzakelijke maatregelen te treffen, ofwel niet te voldoen aan de eis. De contactgegevens van LAVA ART AS staan vermeld in de laatste alinea van het Beleid ter bescherming van de privacy.

Indien je bezwaren hebt tegen een behandeling van jouw persoonlijke gegevens door LAVA ART AS, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de rijksdienst voor gegevensinspectie of een andere van toepassing zijnde regelgevende instantie die toeziet op de verwerking van persoonlijke gegevens door het bedrijf.

Het gebruik van cookies of soortgelijke technieken door LAVA ART AS

LAVA ART AS gebruikt cookies of soortgelijke tracking-technieken om een op maat gemaakt en aan te passen online ervaring te kunnen bieden, en om de manier waarop je diensten van LAVA ART AS ervaart, te verbeteren. LAVA ART AS gebruikt cookies op Lavaart.com en bij haar dienstverlening. Hier leggen we uit hoe LAVA ART AS cookies gebruikt en welke keuzes je daarbij kunt maken.

Wat zijn cookies/digitale tracking-technologieën?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bestaan uit letters en cijfers, die worden verzonden vanuit onze webserver en worden opgeslagen op jouw browser of apparaat. LAVA ART AS gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Sessiecookies zijn willekeurige cookies die verlopen als je je webbrowser of je apparaat afsluit.

 • Permanente cookies zijn cookies die op jouw computer blijven staan totdat je ze verwijdert of totdat ze zijn verlopen.

 • First-party cookies (van onszelf) worden bepaald door de webpagina’s die je bezoekt.

 • Third-party cookies (van derden) worden bepaald door de website van een andere partij. Bij LAVA ART AS gebruiken we deze in de eerste plaats voor analyses (bv. Google Analytics)

 • Vegelijkbare tracking technieken zijn technieken die de informatie opslaan op je webbrowser of in jouw apparaat op een soortgelijke manier als cookies.

Het gebruik van Google Analytics

Als onderdeel van onze marketing, analyseert LAVA ART AS informatie die betrekking heeft met jouw gebruik van Lavaart.com en jouw activiteit op LAVA ART AS pagina’s in social media. Door gebruik te maken van Google Analytics bijvoorbeeld kunnen we jouw gedrag analyseren met als doel meer relevante advertenties en aanbiedingen voor jou, en de ontwikkeling van producten en diensten voor LAVA ART AS. Verder wordt Google Analytics gebruikt om het gebruik te evalueren van Lavaart.com voor diensten met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik.

Waarom gebruikt LAVA ART AS cookies?

De cookies die LAVA ART AS gebruikt, verbeteren normaal gesproken de diensten die LAVA ART AS jou biedt. Sommige diensten van LAVA ART AS hebben cookies nodig om goed te kunnen functioneren, terwijl andere de dienstverlening voor je verbeteren . LAVA ART AS gebruikt cookies voor algemene analytische informatie over jouw gebruik van de diensten van LAVA ART AS. LAVA ART AS gebruikt cookies om functionele instellingen te onthouden zoals taal en andere informatie. LAVA ART AS gebruikt cookies die het ook mogelijk maken voor LAVA ART AS om je relevante marketing te kunnen bieden.

De mogelijkheid om het gebruik van cookies te controleren

Jouw webbrowser of apparaat biedt je de mogelijkheid om de instellingen te wijzigen voor het gebruik en de mogelijkheden van cookies. Ga naar de instellingen van jouw browser of apparaat voor meer informatie over het wijzigen van de cookie-instellingen. Voorbeelden van wat je kunt instellen zijn: alle cookies blokkeren, alleen cookies uit eerste hand accepteren of cookies verwijderen bij het afsluiten van de webbrowser. Houd er rekening mee dat bepaalde diensten mogelijk niet werken als je cookies blokkeert of verwijdert.

Wijzigingen in de regels van het Beleid ter bescherming van de privacy

LAVA ART AS behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Beleid ter bescherming van de privacy. Wijzigingen in de voorwaarden van de bepalingen worden één maand voordat de wijzigingen van kracht worden aangekondigd op LAVA ART AS.se. De huidige algemene voorwaarden zijn altijd te vinden op www.Lavaart.com/personnelpolicy.

Contactgegevens LAVA ART AS

Als je vragen hebt over hoe LAVA ART AS met jouw persoonlijke informatie omgaat of als je gebruik wilt maken van een van de rechten die je hebt met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens door LAVA ART AS, dan kun je contact opnemen met LAVA ART AS op het hieronder vermelde adres. Als je geen mailings of berichten wilt ontvangen, kun je je als klant op elk gewenst moment uitschrijven door contact op te nemen met de klantenservice. Je kunt je ook uitschrijven via dezelfde communicatiemethode als die LAVA ART AS heeft gebruikt om met jou te communiceren.

Adres:

Customer Service
LAVA ART AS
C/o Aktuelt Regnskap AS

Baseveien 15,
6531 Averøy

Email: [email protected]

Wij hebben ons Beleid ter bescherming van de privacy aangepast in overeenstemming met de nieuwe EU-wetgeving. Door gebruik te maken van lavaart.com stem je ermee in dat wij cookies gebruiken om de gebruikerservaring te verbeteren. Meer lezen

Over tracking technieken/cookies

LAVA ART AS gebruikt cookies of soortgelijke tracking-technieken om een op maat gemaakt en aan te passen online ervaring te kunnen bieden, en om de manier waarop je diensten van LAVA ART AS ervaart, te verbeteren. LAVA ART AS gebruikt cookies op Lavaart.com en bij haar dienstverlening. Hier leggen we uit hoe LAVA ART AS cookies gebruikt en welke keuzes je daarbij kunt maken.

Je kunt ervoor kiezen om reclames op basis van interesse te verwijderen door naar de volgende pagina’s te gaan: www.networkadvertising.org en www.youronlinechoices.com

Wat zijn cookies/Wat is digitale tracking-technologie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bestaan uit letters en cijfers, die worden verzonden vanuit onze webserver en worden opgeslagen op jouw browser of apparaat. LAVA ART AS gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Sessiecookies zijn willekeurige cookies die verlopen als je je webbrowser of je apparaat afsluit.

 • Permanente cookies zijn cookies die op jouw computer blijven staan totdat je ze verwijdert of totdat ze zijn verlopen.

 • Cookies uit de eerste hand worden bepaald door de webpagina die je bezoekt.

 • Third-party cookies (van derden) worden bepaald door de website van een andere partij. Bij LAVA ART AS gebruiken we deze in de eerste plaats voor analyses (bv. Google Analytics)

 • Digitale tracking technieken zijn technieken die de informatie op een soortgelijke manier als cookies opslaan op je webbrowser of in jouw apparaat.

 • Op interesse gebaseerde reclame en remarketing van algemene reclamemediums.