Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

LAVA ART AS beskytter din personlige integritet. Det er vigtigt for os, at vores kunder kan stole på os. Det er derfor, at LAVA ART AS lægger denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, som er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i persondataloven, til grund for virksomheden. I politikken om beskyttelse af personlige oplysninger kan du se, hvordan LAVA ART AS indsamler og bruger dine personlige oplysninger. I politikken beskrives også dine rettigheder i forhold til LAVA ART AS, og hvordan du kan gøre brug af disse rettigheder. Hvis du har spørgsmål til politikken om beskyttelse af personlige oplysninger eller om behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte LAVA ART AS. Det er vigtigt, at du læser politikken om beskyttelse af personlige oplysninger og forstår den, og hvordan den kan påvirke brugen af dine personlige oplysninger.

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger gælder for alle de oplysninger, som indsamles via det websted, som tilhører LAVA ART AS: (Lavaart.com). Ud over denne politik gælder der også bestemte vilkår og betingelser, når du handler på Lavaart.com.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?

LAVA ART AS Reg. No. 917148996 (LAVA ART AS) med adressen C/o Aktuelt Regnskap AS, Baseveien 15, 6531 Averøy er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger.

Hvilke personlige oplysninger behandler LAVA ART AS?

Personlige oplysninger, som du angiver til LAVA ART AS: Du kan angive oplysninger til LAVA ART AS om dig selv på flere forskellige måder, f.eks. hvis du køber noget i en af vores butikker, hvis du besøger eller handler på Lavaart.com, eller hvis du henvender dig til kundeservicen hos LAVA ART AS..

 • Personlige oplysninger og kontaktoplysninger som navn, fødselsdato, køn, fakturerings- og forsendelsesadresse, mailadresse, telefonnummer,
 • konto- og betalingsoplysninger (men ikke kortnumre og CVC-koder) og faktureringsoplysninger osv.

De personlige oplysninger, som LAVA ART AS indsamler om dig: Når du bruger LAVA ART AS’ tjenester, f.eks. når du handler i en af LAVA ART AS’ butikker, når du handler på eller besøger Lavaart.com, eller når du kontakter kundeservice hos LAVA ART AS.

Navn, fødselsdato, fakturerings- og forsendelsesadresser, mailadresse, telefonnummer osv.;

 • Oplysninger om varer og/eller tjenester, som du har vist interesse i på webstedet Lavaart.com ved at søge eller klikke.
 • Oplysninger, hvis du åbner en mail fra LAVA ART AS, og hvad du klikker på i mailen.
 • Dine ordrer og din købshistorik som kunde, medlem eller besøgende.
 • Samtaler, mails, chatfunktioner eller kontakt via sociale medier med kundeservice hos LAVA ART AS.
 • Oplysninger om din brug af LAVA ART AS’ tjenester, f.eks. sidesvartid, fejl ved download, hvordan tjenesten åbnes og afsluttes.
 • Resultater fra kundetilfredsheds- eller markedsundersøgelser.
 • Enhedsoplysninger som IP-adresse, sprogindstillinger, lokalitetsoplysninger for enheden og browserindstillinger.

Personlige oplysninger, som LAVA ART AS indsamler fra tredjeparter: I nogle tilfælde bruger LAVA ART AS oplysninger, som vi modtager fra andre kilder, f.eks. opdateringer af adresseoplysninger fra en ekstern udbyder af adresseoplysninger. Desuden benyttes annonceringsnetværk, måleværktøjer eller tredjeparter, som hjælper os (eller dem) med at forstå brugeradfærd og -præferencer. En annoncør kan f.eks. sende oplysninger til LAVA ART AS om, hvad der sker efter et klik på en annonce, så LAVA ART AS kan måle, hvor effektive annoncerne er, og gøre dem mere relevante for dig som kunde..

Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af følsomme personlige oplysninger

LAVA ART AS behandler personlige oplysninger om dig for at fuldføre aftalen med dig eller for at udføre opgaver i overensstemmelse med dine ønsker, før en aftale indgås:

 • For at bekræfte din identitet og bekræfte dine personlige oplysninger og kontaktoplysninger.
 • For at administrere dine ordrer og din kunderelation, f.eks. at sende oplysninger, produkter og tjenester fra LAVA ART AS til dig.
 • For at kunne sende generelle tilbud og direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med medlemsvilkårene i LAVA ART AS-klubben.
 • For at kunne levere en personligt tilpasset og relevant oplevelse, attraktive tilbud og kommunikationer, som er relevante for dig, ifølge medlemsvilkårene i LAVA ART AS-klubben.
 • Analysere oplysninger for at forbedre LAVA ART AS

LAVA ART AS behandler personlige oplysninger om dig i overensstemmelse med følgende juridiske forpligtelser:

 • For at overholde gældende love og opfylde juridiske forpligtelser (f.eks. krav i bogføringsloven, produktansvarsloven, forbrugerbeskyttelseslove og kravene om beskyttelsen af personlige oplysninger i it-systemer).
 • For at forhindre misbrug som bedrageri og identitetstyveri.

LAVA ART AS håndterer personlige oplysninger om dig baseret på en vurdering af interesser for at:

 • Sende generelle og personligt tilpassede tilbud og udføre direkte markedsføring.
 • Udføre kunde- og markedsanalyse samt for at kunne forbedre vores service over for dig.
 • Give dig den kundeservice og hjælp, som du har brug for i forbindelse med vores tjenester.
 • Administrere og give mulighed for deltagelse i konkurrencer og begivenheder.
 • Evaluere, udvikle og forbedre virksomhedens tjenester og produkter samt et system for kundegruppen i almindelighed.
 • Forhindre misbrug af tjenesten, forhindre ulovlige login og forhindre og rapportere forbrydelser imod virksomheden.

LAVA ART AS’ eller en tredjeparts berettigede interesse i at behandle personlige oplysninger om dig med støtte i en interesseafvejning sker for at kunne tilbyde dig en bedre kundeoplevelse og yde service i form af forskellige tjenester som personligt tilpassede tilbud og tilpasset kommunikation. Derudover skal LAVA ART AS kunne analysere, hvordan tjenesterne bruges, for at kunne foretage forbedringer for dig som kunde. Sikkerhed er desuden en berettiget interesse for LAVA ART AS.

LAVA ART AS behandler også dine personlige oplysninger med det formål at sikre din identitet og opdatere medlemsregisteret med din mailadresse. Brug af personlige oplysninger for sikker identitet er den eneste garanti for at sikre, at værdidokumenter, f.eks. bonuschecks, ikke ender hos de forkerte og bruges af den rette person.

Hvis du ikke giver personlige oplysninger til LAVA ART AS, har vi ikke mulighed for at implementere vores aftale med dig eller opfylde NOGEN af LAVA ART AS’ forpligtelser over for dig.

Hvem har adgang til mine personlige oplysninger? 

LAVA ART AS kan give eller dele dine personlige oplysninger med de følgende udvalgte tredjeparter. Vi tager rimelige tekniske, organisatoriske og juridiske sikkerhedsmæssige forholdsregler i overensstemmelse med datasikringslovgivningen for at sikre, at dine personlige oplysninger håndteres sikkert, når de overføres til eller deles med en tredjepart.

Systemoperatører for et CRM-system og opgavestyring. For at håndtere LAVA ART AS og de personlige oplysninger, som er nødvendige for at administrere kunderelationen og kontakte kunder med LAVA ART AS-tilbud.

Leverandører af adresseoplysninger og trykning og distribution. LAVA ART AS bruger eksterne leverandører til automatisk håndtering og opdatering af dine adresseoplysninger. De leverandører, som bruges, er erhvervstrykkerier og -distributører.

Samarbejdspartnere, som håndterer betalinger. For at kunne håndtere de betalinger, som modtages af LAVA ART AS’ kunder, bruges der leverandører for at sikre, at betalingerne er hurtige og sikre.

Ved overdragelse. LAVA ART AS kan dele dine oplysninger med tredjeparter:

 • I de tilfælde, hvor LAVA ART AS sælger eller køber virksomheder eller tjenester, kan LAVA ART AS videregive dine personlige oplysninger til en potentiel køber eller sælger af en sådan virksomhed eller adgang.
 • Hvis LAVA ART AS eller en væsentlig del af LAVA ART AS opkøbes af en tredjepart, kan det ske, at dine personlige oplysninger deles.

Dette kommer LAVA ART AS ikke til at gøre med dine personlige oplysninger: LAVA ART AS sælger ikke dine personlige oplysninger til en tredjepart uden din accept.

Hvordan behandler LAVA ART AS mine personlige oplysninger?

LAVA ART AS og dens leverandører og partnere vil, som hovedregel, behandle dine personlige oplysninger inden for EU/EØS-området. Dine personlige oplysninger vil ikke blive behandlet uden for EU/EØS-området, medmindre der foreligger en beslutning fra den Europæiske Kommission om, at vedkommende tredjepartslande overholder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau eller har indført tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine rettigheder beskyttes.

Hvor længe behandler LAVA ART AS mine personlige oplysninger?

LAVA ART AS behandler dine personlige oplysninger, så længe som det er nødvendigt for at gennemføre vores kontraktmæssige forpligtelser over for dig, og så længe som det er påkrævet ifølge en lovbestemt lagringsperiode. Hvis LAVA ART AS behandler dine data til andre formål end vores kontraktlige forpligtelser (f.eks. ved at opfylde kravene i bogførings- eller forbrugerbeskyttelseslovgivningen), sker det kun, hvis det er nødvendigt i forbindelse med det pågældende formål. I disse tilfælde, hvor LAVA ART AS behandler dine personlige oplysninger i egenskab af en interesseafvejning, har du ret til at gøre indsigelser mod denne behandling.

I overensstemmelse med gældende lov har LAVA ART AS ret til at gemme dine kontaktoplysninger med henblik på direkte markedsføring i en periode efter dit køb, eller efter at aftalen mellem os er udløbet. Aftaleperioden afhænger af, hvad der omfattes af aftalen. LAVA ART AS kan derfor gemme dine kontaktoplysninger for at sende direkte markedsføringstilbud til dig i den aktuelle periode i overensstemmelse med de gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger, markedsføringsloven og gældende praksis.

Hvis du har givet dit samtykke til at modtage direkte markedsføring, vil LAVA ART AS behandle de personlige oplysninger, som er registreret for direkte markedsføring, indtil du opsiger eller angiver over for LAVA ART AS, at du ikke længere ønsker at modtage direkte markedsføring. Det gør du ved at kontakte kundeservice på [email protected]

Vi kan opbevare dine personlige oplysninger længere end det, der er angivet ovenfor, hvis LAVA ART AS er forpligtet til det ifølge love, regler eller regeringsbeslutninger.

Hvordan beskytter LAVA ART AS mine personlige oplysninger?

LAVA ART AS træffer de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som kræves ifølge loven, for at sikre, at dine personlige oplysninger ikke manipuleres med, går tabt eller ødelægges, eller at uautoriserede personer får adgang til dem. Vi ændrer vores sikkerhedspraksis i takt med teknologiens udvikling og forbedring.

Dine rettigheder

Ifølge gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger har du ret til at få adgang til de oplysninger om dig, som LAVA ART AS behandler. Et eksempel på sådanne oplysninger er, hvilke kategorier af og hvilke bestemte personlige oplysninger, som LAVA ART AS behandler, og hvilket formål LAVA ART AS bruger disse personlige oplysninger til. Du har også ret til at kræve, at forkerte personlige oplysninger rettes.

Du har ret til at anmode om, at dine personlige oplysninger slettes eller begrænses, og du har også ret til at gøre indsigelser over for LAVA ART AS med hensyn til behandlingen af dine personlige oplysninger. Disse rettigheder er dog ikke ufravigelige: Eksempler på undtagelser til rettigheden til sletning er i de tilfælde, hvor personlige oplysninger er påkrævede for at overholde målsætninger, eller hvis der findes en juridisk forpligtelse, som indebærer, at LAVA ART AS skal opbevare disse personlige oplysninger. For at LAVA ART AS skal kunne fortsætte med behandling af oplysninger efter en indsigelse, skal LAVA ART AS dokumentere, at de berettigede interesser mere end opvejer den interesse, som du har i, at oplysningerne ikke behandles.

Derudover kan du, i visse tilfælde, have ret til at få de personlige oplysninger, som du har givet til LAVA ART AS, udleveret i et struktureret, alment brugt og maskinlæsbart format. Du vil også have ret til at overføre disse til en anden behandlingsansvarlig.

Du har også ret til når som helst at komme med indsigelser mod behandlingen af dine personlige oplysninger i enhver generel og personligt tilpasset direkte markedsføring og kundeanalyse.

Al kommunikation og samtlige foranstaltninger, som LAVA ART AS foretager sig vedrørende dine rettigheder, skal gøre omkostningsfrit. Ved åbenbart ubegrundede eller urimelige krav forbeholder LAVA ART AS sig retten til enten at kræve et rimeligt gebyr, som dækker de administrative omkostninger for levering af oplysningerne eller for at tage de nødvendige forholdsregler eller for ikke at imødekomme kravet. LAVA ART AS’ kontaktoplysninger fremgår i sidste afsnit i politikken om beskyttelse af personlige oplysninger..

Hvis du har indsigelser vedrørende LAVA ART AS’ behandling af dine personlige oplysninger, har du ret til at klage til Datatilsynet eller en anden relevant tilsynsmyndighed, som fører tilsyn med virksomheders håndtering af personlige oplysninger.

Brug af cookies og lignende teknologier af LAVA ART AS

LAVA ART AS bruger cookies og lignende sporingsteknologier for at levere en skræddersyet onlineoplevelse og for at forbedre den måde, som du oplever tjenester fra LAVA ART AS på. LAVA ART AS bruger cookies på Lavaart.com og i sine tjenester. Her forklarer vi, hvordan LAVA ART AS bruger cookies, og hvilke valg du kan træffe med hensyn til cookies.

Hvad er cookies/digital sporingsteknikker?

Cookies er små tekstfiler, som består af bogstaver og tal, der sendes fra vores webserver, og som gemmes i din browser eller på din enhed. LAVA ART AS bruger forskellige slags cookies:

 • Sessionscookiess er tilfældige cookies, som udløber, når du lukker din webbrowser eller slukker for din enhed.
 • Vedvarende cookies er cookies, som bliver liggende på din computer, indtil du fjerne dem, eller de udløber.
 • Førstepartscookies afgøres af den webside, du besøger.
 • Tredjepartscookies afgøres af et tredjepartswebsted. Hos LAVA ART AS bruger vi først og fremmest disse til analyse (f.eks. Google Analytics).
 • Lignende sporingsteknikker er teknikker, som gemmer oplysningerne i din webbrowser eller på din enhed på samme måde som cookies.

Brug af Google Analytics

Som en del af vores markedsføring analyserer LAVA ART AS oplysninger i forbindelse med din brug af Lavaart.com og din aktivitet på LAVA ART AS’ sider på sociale medier. Ved at bruge Google Analytics kan vi f.eks. analysere din adfærd med det formål at vise mere relevante annoncer og tilbud til dig. Vi kan også bruge det til at udvikle relevante LAVA ART AS-produkter og -tjenester. Google Analytics bruges desuden til at vurdere brugen af Lavaart.com for tjenester, der relaterer til webstedsaktivitet og internetbrug.

Hvorfor bruger LAVA ART AS cookies?

De cookies, som LAVA ART AS bruger, forbedrer normalt den tjeneste, som LAVA ART AS tilbyder dig. Nogle tjenester fra LAVA ART AS kræver cookies, for at de kan fungere korrekt, mens andre forbedrer tjenesten for dig. LAVA ART AS bruger cookies til at få globale analysedata om din brug af tjenesterne fra LAVA ART AS. LAVA ART AS bruger cookies til at bevare funktionelle indstillinger som sprog og andre oplysninger. LAVA ART AS bruger cookies, som også gør det muligt for LAVA ART AS at levere relevant markedsføring til dig.

Muligheden for at styre brugen af cookies

Du kan ændre indstillingerne for brugen og omfanget af cookies i din webbrowser eller på din enhed. Gå til indstillingerne for din browser eller enhed for at få mere at vide om, hvordan du ændrer indstillingerne for cookies. Du kan f.eks. blokere for alle cookies, kun acceptere førstehåndscookies eller slette cookies, når du lukker din webbrowser. Vær opmærksom på, at bestemte tjenester muligvis ikke fungerer, hvis du sletter eller blokerer for cookies.

Ændringer af politikken om beskyttelse af personlige oplysninger

LAVA ART AS forbeholder sig retten til at ændre politikken om beskyttelse af personlige oplysninger. Ændringer af vilkårene i politikken vil blive offentliggjort på Lava Art AS.se én måned inden, ændringerne træder i kraft. De aktuelle vilkår og betingelser er altid tilgængelige på lavaart.com/dk/privacy-policy/.

Kontaktoplysninger til LAVA ART AS

Hvis du har spørgsmål til LAVA ART AS’ håndtering af dine personlige oplysninger, eller hvis du vil gøre nogle af de rettigheder, som du har i forbindelse med LAVA ART AS’ håndtering af personlige oplysninger, gældende, skal du kontakte LAVA ART AS på nedenstående adresse. Hvis du ikke ønsker at modtage mails eller kommunikation, kan du som kunde afmelde dig når som helst ved at kontakte kundeservice. Du kan også afmelde ved at bruge den samme kommunikationsmetode, som LAVA ART AS har brug til at kommunikere med dig.

Adresse:
Kundeservice
LAVA ART AS
C/o Aktuelt Regnskap AS

Baseveien 15,
6531 Averøy

Mail: [email protected]

Vi har opdateret vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger i overensstemmelse med EU’s nye lovgivning. Ved at bruge lavaart.no accepterer du, at vi bruger cookies til at levere en bedre brugeroplevelse. Læs mere

Om sporingsteknologier/cookies

LAVA ART AS bruger cookies og lignende sporingsteknologier for at levere en skræddersyet onlineoplevelse og for at forbedre den måde, som du oplever tjenester fra LAVA ART AS på. LAVA ART AS bruger cookies på Lavaart.com og i sine tjenester. Her forklarer vi, hvordan LAVA ART AS bruger cookies, og hvilke valg du kan træffe med hensyn til cookies.

Du kan vælge at fjerne interessebaseret annoncering ved at gå til følgende sider: www.networkadvertising.org og www.youronlinechoices.com

Hvad er cookies/digital sporingsteknologi?

Cookies er små tekstfiler, som består af bogstaver og tal, der sendes fra vores webserver, og som gemmes i din browser eller på din enhed. LAVA ART AS bruger forskellige slags cookies:s:

 • Sessionscookies er tilfældige cookies, som udløber, når du lukker din webbrowser eller slukker for din enhed.
 • Vedvarende cookies er cookies, som bliver liggende på din computer, indtil du fjerne dem, eller de udløber.
 • Førstepartscookies afgøres af den webside, du besøger.
 • Tredjepartscookies afgøres af et tredjepartswebsted. Hos LAVA ART AS bruger vi først og fremmest disse til analyse (f.eks. Google Analytics).
 • Lignende sporingsteknikker er teknikker, som gemmer oplysningerne i din webbrowser eller på din enhed på samme måde som cookies.
 • Interessebaseret annoncering og remarketing fra generelt annonceringsmedie.