VILKÅR OG BETINGELSER

Velkommen til Lava Art AS. (Company number: 917148996).

Beskyttelse af personlige oplysninger
Læs vores meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, som også gælder for dit besøg på Lava Art AS, så du forstår vores procedurer. Vi videregiver ikke dine oplysninger til nogen uden for vores virksomhed. Dine personlige oplysninger kan blive brugt, så længe du er en aktiv kunde hos os, og også efter at din kunderelation med os er ophørt. Dine oplysninger gemmes, indtil du vælger selv at slette dem, eller du beder om at få dem slettet. Hvis du vil anmode om, at alle dine personlige kontooplysninger fjernes, skal du kontakt vores kundeservice på support. [email protected].

Elektronisk kommunikation
Når du sender mails til os, kommunikerer du elektronisk med os. Du giver dit samtykke til at modtage kommunikation fra os elektronisk. Vi vil kommunikere med dig via mail. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, erklæringer og al anden form for kommunikation, som vi sender til dig elektronisk, overholder alle juridiske krav om, at en sådan kommunikation foregår på skrift..

Ophavsret
Alt Lava Art AS-relateret indhold, som findes på dette websted, f.eks. tekst, grafik, logoer, knapikoner, billeder, lydklip, digitale downloads, datakompilationer og software, ejes af Lava Art AS eller dennes indholdsleverandører og er beskyttet af internationale love om ophavsret. Samlingen af alt Lava Art AS-relateret indhold på dette websted ejes ene og alene af Lava Art AS og er beskyttet af internationale love om ophavsret. Al den software, der bruges på dette websted, ejes af Lava Art AS eller dennes softwareleverandører og er beskyttet af internationale love om ophavsret.

Varemærker
Lava Art AS og andre Lava Art AS-relaterede mærker, der er angivet på vores websted, er varemærker tilhørende Lava Art AS eller dennes datterselskaber, og andet grafik samt andre logoer, sidehoveder, knapikoner, scripts og tjenestenavne fra Lava Art AS er varemærker eller produktdesign tilhørende Lava Art AS eller dennes datterselskaber. Lava Art AS’ varemærker og produktdesign må ikke bruges i forbindelse med nogen produkter eller tjenester, som ikke tilhører Lava Art AS, på nogen måde, som vil skabe forvirring blandt kunder, eller som på nogen måde nedgør eller bringer Lava Art AS i miskredit.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsning
Aftaler udtrykkeligt, at anvendelsen af Lava Art AS sker på brugerens egen risiko. Hverken Lava Art AS eller dennes associerede selskaber eller nogen af deres funktionærer, bestyrelsesmedlemmer eller ansatte, agenter, tredjepartsindholdsleverandører, forhandlere, sponsorer, licensgivere (under et “Udbydere”) eller lignende garanterer, at Lava Art AS vil fungere uforstyrret eller fejlfrit; ej heller giver de nogen garanti for de resultater, der kan opnås ved brug af Lava Art AS, eller for nøjagtigheden, pålideligheden eller udbredelsen af nogen indholdsoplysninger, tjenester eller produkter tilvejebragt via brugen af Lava Art AS. Dette websted stilles til rådighed af Lava Art AS “som beset” og “som tilgængeligt”. Lava Art AS fremsætter ingen erklæringer eller garantier af nogen art, udtrykkelige eller underforståede, hvad angår driften af webstedet eller de oplysninger, det indhold, de materialer eller produkter, der er omfattet af dette websted. I det fulde omfang, det er tilladt ifølge gældende lov, fraskriver Lava Art AS sig alle garantier, udtrykkelige eller underforståede, herunder men ikke begrænset til, underforståede garantier om salgbarhed og egnethed til et bestemt formål. Lava Art AS hæfter ikke for nogen tab eller erstatningskrav som følge af transporten og håndteringen af varer, efter at de er afsendt fra lageret. Lava Art AS hæfter ikke for nogen form for erstatningskrav, der måtte opstå som følge af brugen af dette websted, eller nogen produkter, der er købt på dette websted, herunder men ikke begrænset til pønalerstatninger, erstatning for direkte, indirekte eller tilfældigt opståede skader eller krav om erstatning for driftstab. Ingen mundtlige råd eller skriftlige oplysninger afgivet af Lava Art AS eller dennes associerede selskaber, eller nogen af deres funktionærer, bestyrelsesmedlemmer, ansatte, agenter, leverandører eller lignende udgør nogen form for garanti eller juridisk forpligtelse, og brugeren skal ikke forlade sig på sådanne oplysninger eller råd. 

Lava Art AS forbeholder sig retten til at ændre enhver annonceret pris, inden en ordre accepteres. Alle produkter sælges med forbehold af tilgængelighed og kan når som helst trækkes tilbage. Hvis vi ikke kan levere din ordre, vil du blive tilbudt et alternativt produkt.

Levering
Den normale behandlingstid, fra vi modtager en ordre, indtil varen sendes fra os, er 24 timer eller første efterfølgende hverdag. Forsendelsestiden kan variere og kan ses hos det fragtfirma, du vælger. Du skal som kunde sørge for, at din postkasse er beskyttet mod hændelser, der kan skade produktet eller forhindre dig i at modtage produktet. Når fragtfirmaet har bekræftet over for os, at din pakke er blevet leveret, anser vi den som modtaget af dig.

Debitering af betalingskort
Vi trækker pengene for din ordre på dit betalingskort, når du afslutter købet. Den samme betalingsmetode vil blive brugt til fremtidige abonnementer. Hvis denne betalingsmetode ikke virker, kan vi vælge at bruge andre betalingsmetoder for at opfylde abonnementsaftalen.

Klarna Payments
For at tilbyde dig Klarnas betalingsmetoder kan vi i kassen videregive dine personlige data i form af kontakt- og ordredetaljer til Klarna, for at Klarna kan vurdere, om du er kvalificeret til deres betalingsmetoder og tilpasse disse betalingsmetoder til dig . Dine overførte personoplysninger behandles i overensstemmelse med Klarnas egen fortrolighedserklæring .

Hvis du har spørgsmål til din betaling, kan du kontakte Klarnas kundeservice her 24/ 7 .

Toldafgifter og moms
Hvis det er relevant for dig, skal du kontrollere, hvad du skal betale i toldafgifter og moms. Dette vil ikke fremgå af totalbeløbet i kurven, på din kvittering eller nogen form for korrespondance om eller kvittering for dit køb. Du skal sørge for, at alle afgifter og al moms er betalt ifølge reglerne i dit land. Lava Art AS er ikke ansvarlig for eventuelle krav om afgifter eller moms for køb på vores side. Vi yder ikke momsrefusion.

Din konto
Hver kontoejer har mulighed for at tilmelde sin konto for at få adgang til funktioner til kontoadministration, f.eks. muligheden for at kontrollere ordrehistorik eller anmelde produkter. Der skal bruges en adgangskode for at få adgang til disse funktioner. Det er brugerens eget ansvar at oprette en stærk adgangskode, holde adgangskoden fortrolig og ændre adgangskoden, hvis der er mistanke om, at en anden har fået adgang til adgangskoden.

Brugeren er ansvarlig for alle handlinger på brugerens konto, og det er brugerens ansvar at sørge for, at alle personlige oplysninger på kontoen er nøjagtige.

Når du afgiver en ordre, garanterer du, at alle de oplysninger, du angiver, er sandfærdige og nøjagtige, at du er en autoriseret bruger af det betalingskort, der bruges til at afgive ordren, og at der er dækning på kortet til at betale for varerne.

Lava Art AS forbeholder sig retten til at nægte at yde service, lukke konti, fjerne eller redigere indhold eller annullere ordrer efter eget skøn.

Bedømmelser og anmeldelser
Kunder kan indsende en produktbedømmelse og -anmeldelse, som vises på webstedet, hvis de har modtaget mindst én ordre og har tilmeldt deres konto til at få adgang til funktionerne til kontoadministration for dette websted.

Lava Art AS forbeholder sig retten til at afvise, redigere eller fjerne indhold efter eget skøn.

De brugere, der bidrager med indhold, giver Lava Art AS uigenkaldelige, ikke-eksklusive, royaltyfrie og ubegrænsede underlicenserbare og overførbare rettigheder til at bruge, kopiere, tilpasse, udgive, oversætte og oprette afledt arbejde ud fra, distribuere og vise sådant indhold i hele verden i et hvilket som helst medieformat.

Brugeren erklærer, at vedkommende er eneforfatter, ejer af eller kontrollerer alle rettigheder til det indhold, der indsendes. At det indhold, der indsendes, er nøjagtigt, og at brugeren frivilligt fraskriver sig alle “moralske rettigheder” til indholdet.

Desuden accepterer brugeren ikke at indsende indhold, hvor brugeren ved, at indholdet er falsk, unøjagtigt eller misledende; indhold, der overtræder en tredjeparts ophavsret, patent, varemærke, forretningshemmelighed eller anden ejendomsret, offentliggørelsesret eller databeskyttelsesret; indhold, som kan opfattes som ærekrænkende, injurierende eller hadsk; indhold, som en tredjepart har godtgjort for.

Brugeren accepterer at holde Lava Art AS skadesløs for ethvert krav, enhver fordring og ethvert erstatningskrav, som fremsættes af en tredjepart mod Lava Art AS som følge af indhold og materialer leveret af brugeren.

Politik for annullering og returnering af produkt
Kunder kan trække sig fra en abonnementsaftale og udøve fortrydelsesretten uden at begrunde dem inden for 14 dage efter, at kunden har modtaget produktet. Efter at angreretten er brugt og en klar meddelelse er sendt til os, har du 14 dage til at returnere varen. Vi anbefaler, at du sender varen tilbage med spormail. Den første pakke skal sendes retur uåbnet, og forseglingen må ikke være brudt. Hvis forseglingen er brudt, mister du retten til at returnere produktet, men abonnementet vil dog blive stoppet. Der er ingen fortrydelsesret for andre pakker i abonnementet. Afvist betalingsmetode eller pakke, der ikke er indsamlet, betragtes ikke som opsigelse af et abonnement.

Kunder skal give Lava Art AS besked via mailadressen til support, hvis kunden vil gøre brug af retten til at opsige abonnementet af produktet. Klageretten skal fremsættes på en utvetydig måde, og vi anbefaler derfor, at afbestillingsretten indsendes på skrift via mail ([email protected]).

Hvis vilkårene for afbestillingsretten er opfyldt, skal tjenesteudbyderen tilbagebetale alle faktiske omkostninger, som kunden er blevet opkrævet. Returomkostningerne skal dog betales af kunden. Kunden er ansvarlig, hvis det returnerede produkt bliver væk eller beskadiges. Hvis produktet er blevet beskadiget eller væk, har Lava Art AS ret til at modregne hele eller en del af det beløb, der skal tilbagebetales.

Prisreguleringer
Vi forbeholder os retten til at foretage prisjusteringer i løbet af abonnementsperioden.

Ændring af kunderelationen
Ændringer af kundens relation, som er relevant for opfyldelsen af de kontraktmæssige forpligtelser, herunder ændringer af f.eks. adresse, postadresse, mailadresse og telefonnummer, skal rapporteres til Lava Art AS øjeblikkeligt.

Produktbeskrivelse
Lava Art AS og dennes associerede selskaber forsøger at være så nøjagtige som muligt. Lava Art AS garanterer dog ikke, at produktbeskrivelser eller andet indhold på webstedet er nøjagtige, komplette, pålidelige, opdaterede eller fejlfri.

Fakturagebyr

For de køb, der ikke betales med et betalingskort, vil der blive udstedt en separat faktura, som sendes med post til den registrerede forsendelsesadresse. En faktura vil blive opkrævet et fakturagebyr på (____) pr. faktura. For de produkter, som sendes i forbindelse med en ombytning, udstedes der en ny faktura, som sendes til den registrerede forsendelsesadresse. En yderligere faktura vil også blive opkrævet et fakturagebyr på (____).

Klager
I tilfælde af en klage skal der gives besked uden unødvendig forsinkelse og ikke senere end 2 måneder efter, at varen er modtaget. Klagen skal beskrive, hvad klagen nøjagtigt omhandler. Klager, der omhandler allergiske reaktioner eller allergier i forhold til produktet, hviler på kunden og gælder ikke som en klage. Det anses for givet, at kunden ved, hvad kunden er allergisk over for, inden kunden bestiller.

Videresalg af vores produkter
Distribution af vores produkt uden vores samtykke er strengt ulovligt. Overtrædelse af denne betingelse vil føre til sagsanlæg.

Gældende lov
Dette websted er oprettet og kontrolleres af Lava Art AS i Norge. Som sådan er disse ansvarsfraskrivelser, vilkår og betingelser underlagt norsk lovgivning uden hensyntagen til nogen principper om lovkonflikter. Lava Art AS forbeholder sig til enhver tid retten til at foretage ændringer på sit websted og disse ansvarsfraskrivelser, vilkår og betingelser. Brugeren giver hermed uigenkaldeligt og ubetinget sit samtykke til at underlægge sig norsk rets enekompetence ved enhver retstvist, der måtte opstå på baggrund af eller i relation til brugen af eller køb foretaget via Lava Art AS (og medgiver ikke at starte nogen proces i relation hertil ved nogen anden ret), frasiger sig alle former for protest imod henlæggelsen af en sådan retstvist til retten i Norge og medgiver ikke at påberåbe sig eller påstå i nogen norsk ret, at en sådan proces henlagt hertil er anlagt i et uhensigtsmæssigt forum.

Webstedets politikker, ændringer og individualitet
Gennemgå vores øvrige politikker, alle samlet under Kundeservice, opslået på dette websted. Disse politikker er også gældende for dit besøg hos Lava Art AS. Vi forbeholder os retten til til enhver tid at foretage ændringer af vores websted, priser, politikker og disse vilkår for brug. I tilfælde af at nogen af disse betingelser anses for at være ugyldige eller af nogen grund umulige at håndhæve, skal denne betingelse anses for individuel og kunne adskilles fra resten i det omfang, dette er tilladt ifølge lovgivningen, og vil ikke påvirke gyldigheden og eksigibiliteten af nogen tilbageværende betingelse.

Fejl og udeladelser
Vi er ikke ansvarlige for typografiske fejl eller unøjagtigheder på webstedet. Oplysninger, priser og rabatter på webstedet kan ændres uden varsel.

Styrende sprog
Lava Arts vilkår og betingelser er oprindeligt blevet skrevet på norsk og oversat til ___ lande (liste over lande her) Alle oversatte versioner af Lava Arts vilkår og betingelser anses for at være lige autentiske. I tilfælde af uoverensstemmelser er den norske tekst gældende i alle juridiske sager.

Europa-Kommissionens klageportal kan også bruges, hvis du ønsker at indgive en klage. Dette er især relevant, hvis du er en forbruger, der er bosiddende i et EU-land.
Klagen indgives her – http://ec.europa.eu/odr